"Çocuklara sorumluluk bilinci vermeliyiz"
Reklam
Sema YERDELEN

Sema YERDELEN

Farklı Bakış

"Çocuklara sorumluluk bilinci vermeliyiz"

29 Nisan 2019 - 17:21

Çevremizi koruyalım, yaşlılara yardım edelim, dürüstlük çok önemdir, her şeyin başında  sevgi gelir.Başkasının hakkına göz dikmemeliyiz.
 “İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin” gibi kelimeler, davranışlarımıza yön veren
ilkelerimizi ve değerlerimizi ifade etmektedir. Dolayısıyla, değer, ahlak, moral, etik, karakter
derken, insanın toplum içinde yaşama kurallarını ve bireysel yaşama ilkelerini söylemek
istiyoruz.
Değer Nedir?
Değer, arzu edilen, arzu edilebilen şey, olaylarla ilgili insan tutumu demektir.
Değerler, ideal davranış biçimleri veya hayat amaçları hakkındaki inançlarımız,
davranışlarımıza yön gösteren ölçülerdir. Diğer bir tanımla, değer, bir nesneye, varlığa veya
faaliyete, bireysel ve toplumsal açıdan tanınan önem ya da üstünlük demektir.
Bir şeyin sahip olduğu kıymet yani niteliğe değer dediğimiz gibi; arzu edilen, kişilerin
hayatlarına kılavuzluk eden, bizim yanımızda önem dereceleri olan hedeflerimize de değer
diyoruz. Davranışlarımıza ve hayatımıza yön veren değerlerin, diğer fiziksel varlıklar gibi
somut bir mevcudiyeti yoktur. Değerler ancak eylemle birlikte ortaya çıkar. Biz, adalet ve
dostluk değerlerini somut olarak, adil ve dost insanlarda görebiliriz.
Ahlakın değişmeyen değerleri vardır. En önemli toplumsal değerlerin başında saygı,
sevgi, sorumluluk gelir. Bütün zaman ve mekânlarda geçerli olan değerlerden bazıları
şunlardır: Adalet, alçakgönüllülük, anlayış, arkadaşlık, bağışlayıcılık, bağlılık, barış, cesaret,
cömertlik, doğruluk, dostluk, düşünceli olma, empati, güvenilirlik, hoşgörü, istikrarlı olma,
işbirliği, itaat, iyilikseverlik, kanaatkârlık, liderlik, merhamet, nezaket, özgüven, paylaşma,
sabır, sadakat, saygı, sevgi, sorumluluk, şükran, tutumluluk, vefa, yardımseverlik, namusluluk
(iffet), manevilik, yaşama sevinci, disiplin, söz ve davranışlarda tutarlılık gibi değerler önde
gelen değerlerdir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum