BEN YAPTIM OLMADI
Reklam
Rafet SERTOĞLU - Haftanın Yazısı

Rafet SERTOĞLU - Haftanın Yazısı

BEN YAPTIM OLMADI

01 Ocak 2019 - 03:16

Bireylerin, kurum, kuruluş, sivil veya siyasi oluşumların (yapıların) sosyal ve politik konularda aldıkları kararlara; zamanında, anlaşılır, güvenilir ve sağlam bilgiye erişebilmesi ŞEFFAFLIK tır.
Bilhassa; siyasi kuruluşların (partilerin) idari şeffaflığının sağlanması, bireylerin (seçmenlerin) karar vermeleri için önemlidir.

Politik ve yönetimsel şeffaflık; yurttaşları, izlenen siyaset, yapılan yasalar, konulan kurallar hakkında bilgilendirecek, yönetici/başkan/liderlerin yasalara, kurallara, siyasi ve hatta insani etiğe uygun davranmaları için otomatik bir denetim mekanizması (otokontrol) oluşturacak, böylece hesap verebilirliklerini sağlayıp BEN YAPTIM OLDU anlayışına fırsat ve zemin vermeyecektir. Ayrıca iki dudak arasına sıkışmayan, çoğulcu katılımın artırılmasıyla, izlenen politikaların meşruiyeti onaylanacak, gerek partilere, gerekse siyasi aktörlere destek  ve teveccüh artacaktır. 

Politik şeffaflık, alınan/verilen kararlarda lider ve taban arasındaki fikir birliğinin güvenin devamını, örgütsel (teşkilat) etkinliğinin sağlanmasını, potansiyel taraftar desteğinin artmasını sağlayacaktır.

Siyasal oluşumların ve dolayısıyla partilerin gün geçtikçe daha güçlü bir demokratik yapıya bürünmeleri politik aktörlerin karar ve söylemlerini sorgulanır hale getirecektir.  Böylelikle seçmen (taban) yok sayılamayacak, kişiler, fikirler kararlar, kurallar, ilkeler eylemler siyasi ahlak sınırları içerisinde kalacaktır.

Partilerin genel merkezlerinde yaşanan gelişmeler, taşranın en ücra mezrasındaki aidiyet taşıyan seçmen tarafından doğru anlaşılacağından ilgi ve desteğini alacaktır. 

Hülasa; şeffaflık, demokrasi kavramıyla yakından ilişkilidir ve yönetim sürecine tabanın etkin katılımını sağlar. Demokrasi modelinde tabanın katılımını sadece oy kullanmakla sınırlı tutmak hatadır. 

Son olarak; tabanın siyasi varlığını niteleyen şeffaflık olgusu görmezden gelindiği takdirde; siyasi sorumluluk, siyasi denetim, siyasi hak ve yükümlülükler eksik kalacaktır.

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Mehmet imrağ
  6 ay önce
  Kalemine sağlık hocam
 • mehmet
  6 ay önce
  harika bir yorum ve tespit halk yukarıdakilere göre değil kendi fikri ve olayları iyi analiz edip ona göre hareket etmeli