ALEVİLER VE…
Reklam
Binali Efe

Binali Efe

ALEVİLER VE…

21 Ocak 2019 - 01:38


Rivayet olunur ki,
Hz. Ali CUMA günü şehit edildi.
Hz. Ali, Peygamberimiz Hz. Muhammet’in amcaoğludur. Ali’ye vermiş olduğu değeri göstermek için biricik kızı Hz. Fatma ile evlendirir.
”Ben ilmin şehriyim, Ali’dir.” Ali bendedir, ben Ali denim, Ali bendedir.” Ali insanların en hayırlısıdır.” Ali Müminlerin imanıdır” der.
  Hz. Ali, Müslüman olan harici biri tarafından sabah sokak ortasında, Hicret’in 40.Yılı (Miladi 661) Ramazan ayının 21. Cuma  günü Hakkın rahmetine kavuşarak şehit edilmiş olduğu söylenir.
 Hz. Hüseyin ve ailesine mensup 72 can Cuma günü şehit edildiği rivayet edilir. 
  Peygamber efendimizin, Hasan ve Hüseyin’i Abasının altına alarak “Ya Rap bunlar benim Ehl-i Beyt’im-dir, bunların günahlarını bağışla, kirlerini gider ve onları tertemiz yap” diye duada bulundu. 
  Hz. Hüseyin, İki Cihan Serdarı  Hz. Muhammet’in torunudur. Hz. Ali ve Hz. Fatima’nın ciğer paresidir.
   Dördüncü Halife Hz. Ali şehit edildikten sonra, oğlu Hz. Hüseyin, Babasından boşalan halifelik makamını geçmek için Ali taraftarlarından almış olduğu davette icabet ederek bugün’ ki Irak’ın Kerbela şehrine gelirlerken, Fırat nehrine yakın bir yerde, Muaviye’nin oğlu Şam Valisi Yezit ’in Ordusu tarafından etrafı kuşatılarak. Hz. Hüseyin ile ailesi  (Hz. Muhammet’tin soyundan olan herkes şehit edildi) Hicri 10, Muharrem 61 (Miladi 10 Ekim 680) tarihinde bir CUMA günü katledildiğini Saadete Ermişlerin Bahçesi kitabının yazarı o dönemin en büyük âlimi ve yazarı FUZULİ böyle yazıyor.
  Yakın çağa gelirsek.
  Maraş Katliamı, Cuma namazı sonrası gerçekleştirildi. 
   Maraş Katliamı 19 Aralık 1978 Cuma günü öğlen namazına müteakip Camiden çıkan sözde Müslümanlar Alla hu Ekber nidalarıyla Alevilerin ikamet ettikleri Yürük Selim Mahalle sine giden katiller, binlerce yıl beraber yaşamış oldukları Alevileri resmi makamlara göre 120 gayri resmi kayıplara göre 400 ila 500 kişinin hunharca Katlettiler.  
Sivas Madımak katliamını da Cuma hutbesi sonrası Alevileri diri diri yaktılar.
2 Temmuz 1993 Cuma günü öğlen namazı sonrası camiden çıkan cemaat aynen Maraş da olduğu gibi, Alla hu Ekber nidalarıyla, Pir Sultan Abdal anma etkinliği için Sivas’a gelen Şair, Türk Halk müziği Sanatçıları, Ozan, yazar, düşünür, ressam, sema dönen KÜÇÜÇÜK ÇOCUKLARI dâhil olmak üzere 33 canı diri diri yakarak katlettiler.
Rivayet olunur ki;
  Enel-Hak dediği için derisi yüzülen seyit Nesimi, Hallacı Mansur, Muhittin Arabi ve Şemsi Tebriz’i bu üç İslam âlimi o günün yobazları tarafından gene Cuma günü Mescitten çıkanlar tarafından katledilmiş oldukları rivayet edilir...
  Şeyh Bedrettin, Pir sultan Abdal ve Evladı Resul (Dede) Seyit Rıza başta olmak üzere tamamına yakın idamları ibreti Âlem için “Kızılbaş “ Alevi oldukları için Cuma günü katledildikleri söylenir...  
  Okmeydanı, Adıyaman, Amasya, Erzincan, Çorum, Elâzığ, Malatya Ali baba mahallesi, Bursa gibi birçok yerlerde yapılan saldırı ve kapıların işaretlenmesi tamamına yakını Cuma günü ve öğlen Cami den çıkanlar tarafından gerçekleşmiş olduğu düşünülürse, Mezhepçiler için Hayırlı Cumalar, Aleviler için “Hayırsız Cumalar” olarak bilinir ve de söylenir! 
Aleviler tarafından “Hayırlı Cumalar” sözü neden hoş karşılanmadığını daha iyi anlamış olmalısınız?  
Uzun sözün kıssası, ister kabul edilsin ister edilmesin  “Alevilik, Müslüman dini içinde var olmuş, Alevilik vardır ve Alevilik Haktır”.
Aynı Peygamber aynı Kuran aynı iman ve aynı ümmet olmalarına rağmen, sözde Müslüman olduklarını iddia edenler tarafından Alevi inancına mensup olan Müslümanların canına malına kast etmek “Müslümanlık adına utanç vericidir”.
Z Müslümanlık; Cuma günü öğlen namazı sonrası, Alla hu Ekber diyerek, insan öldürmek için karar alınıp uygulanıyorsa, hiç kimse kusura bakmasın böyle Müslümanlık olamaz ve de kabul edilemez. 
  Aleviler tıpkı Hz. Muhammet döneminde olduğu gibi; param parça olmamış,  Mezheplere bölünmemiş, ayrısı, gayrısı olmayan, kansız ama kardeşçe sine yaşanılası dünya ya uyum sağlamak, ilim, bilim den ayrılmadan, hak ve adalet için, insanlık için, insanca yaşamak için, yeni icatlar ve keşifler yapılırsa Müslüman olunur. “insan öldürmek Müslümanlık değil olsa olsa canavarlıktır” 
Birileri sora bilir; Aleviler Kuran-a inanıyorlarsa neden Namaz kılmıyorlar?
Haklı bir soru, Ancak Mevlana’da namaz kılmadı, ramazan orucu tutmadığına rağmen laf diyen de, itiraz edende, suçlayan da olmadı. “Allah için dönüyor” dediler.
Alevilerin Piri, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Taptuk Emre aynı çağda yaşayan Türk Tasavvuf düşünürü Mevlana’nın Tekke müziği eşliğinde Semah dönüşüne söz etmeyenler hatta çok hoşnut olanlar, ne hikmetse söz konusu öz be öz Türk (tamburu) olarak bilinen ve Alevilerin olmazsa olmazı saz ile dualar eşliğinde dönen Cem ibadetlerinde semah olunca aynı zihniyet taşıyan insanlar dehşette kapıldıklarını, hırçınlaştıklarını anlamak mümkün değil?
Kaldı ki; Tüm dünya da saygıyla anılan, Aleviler tarafından da çok bilinen ve sevilen dinsel tasavvuf müziğin günümüze eserleri ulaşan ilk besteci İslam düşünürü Hacı Bayram Veli’dir.  
Allah aşkına, evren aşkına, Hakikat aşkına tıpkı Mevlana gibi müzik eşliğinde Sema dönerek ibadet eden Alevileri neden bağırlarına basmadıklarının altında yatan gerçek nedir? Bir türlü anlamış değilim.
Siz anlaya bildiniz mi? “Anlayan varsa lütfen anlamayan arkadaşına, dostuna komşusuna ve bir de bana anlatı versin.
Bir an varsayalım ki; Aleviler Müslüman değil. Yani bunların öldürülmesi mi gerekir?
Bence “Türkiye’nin aydınlık yüzü, Alevileri ötekileştirmek ahmaklığın daniskasıdır
Ayıptır, günahtır, yazıktır, hatadır…
Ayrıca; Alevileri katletmek için hangi Kuran da hangi Mezhepte hangi ilahi dinde yazılıdır?
Selçuklu’dan bugüne kadar Alevilerin canına kast etmek, diri diri yakmak, hamile kadınları süngülemek, toplu katliamlar yaptırtmak, ötekileştirmek, komşuyu komşuya düşman etmeye varana kadar her şey yapan, sözde yobaz, gerici Müslüman geçinenlerin ortak çıkarları ve amaçları nedir? Kim veya kimler bu avanakları kullanarak milletimize kardeşkanı döktürmek ve nifak tohumlarını ektirmek ister ister?
Bu mudur Müslümanlık?
   800 yıldan beri sema dönüp telli Kuran’ı saz ile Cem oldukları için, “Ya Allah, Ya Muhammet, Ya Ali dedikleri için” Müslüman geçinen caniler tarafından insan dışı her türlü zulüm görmeleri sizce Müslümanlık mı?
   Aleviler asırlardır, Peygamber, Kuran, Ali ve Ehlibeyt yolundan vaz geçmediler, Hata daha çok Ali’sine, Peygamber’ine sarıldılar.
  Dinine bu denli bağlı olmamış olsalardı, asırlar boyu, sözde Müslüman olan caniler tarafından bu kadar baskı, zulüm görmelerine rağmen, Müslümanlığı terk edip Hristiyan, Yahudi, dinsiz veya bir başka dine geçebilirlerdi.
Ancak Müslüman diye geçinen, beyni yıkanmış sözde Müslüman olan bu cahil sürüsüne, Aleviler değil, Müslümanım, insanım diyen Sünni, Şia, Türk, Kürt, Laz, Çerkez velhasıl herkes karşı çıkmalı, Müslümanlık adına cinayet işleyen canilere dur demeliler. 
Tüm alevi örgütleri başta HBVAKV. AKD, PİR SULTAN ve Alevi ABF olmak üzere mevcut iktidardan istedikleri, lüzumsuz, anlamsız, çağ dışı kardeş kavgasına son verilmesi, adil ve hakkaniyetli bir çözüme ulaştırılarak kardeşliğimizi pekiştirmesidir.
Aleviler hayırlı “Cumalar sözünü” neden sevmediklerine dair elinizi vicdanınızın üzerine koyduktan sonra, şöyle sakin ve tüm hurafelerden arınarak insan gibi düşünün derim! O zaman Alevilerin neler çektiklerini, uğradıkları haksızlıkları daha iyi anlayıp daha çok takdir edip daha çok seveceğinize eminim.
“İğneyi Kendine, Çuvaldızı Başkasına Batır” Atasözünü hatırlatarak sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum…

YORUMLAR

  • 0 Yorum