mükellefin haberi olmadan hesabına yapılan...
Reklam

mükellefin haberi olmadan hesabına yapılan ödemeler

Vergide zamanaşımı ve mükellefin haberi olmadan hesabına yapılan ödemeler

mükellefin haberi olmadan hesabına yapılan ödemeler

Vergide zamanaşımı ve mükellefin haberi olmadan hesabına yapılan ödemeler

mükellefin haberi olmadan hesabına yapılan ödemeler
21 Ocak 2019 - 00:56

Bilindiği gibi, amme borcunda; zamanaşımının kesilmesine yönelik zaman zaman mükellefin bilgisi dışında ödemeler yapılarak borç zamanaşımına uğratılmamaktadır. Oysaki, amme borcunun zamanaşımına uğratılmaması için vergi dairesi tarafından yapılan cüz’i ödemeler zamanaşımını sürekli uzatmaktadır. Böylece, amme borcu hiçbir şekilde zamanaşımına uğramaz hale gelmektedir.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağının vadesini rastladığı takvim yılını eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiş olup, yine aynı yasanın 103. maddesinde zamanaşımını kesen nedenler tahdidi olarak sayılmış, “ödeme” ve “ödeme emri” tebliği halleri bu nedenler arasında gösterilmiştir.

Somut bir olayda, 2001 yılı 11. dönemi ve yine 2002 yılı 1. dönemi ile ilgili tahakkuk eden ancak ödenmeyen şirketin amme borcu nedeniyle şirket adına ödeme emirleri düzenlenip ilanen tebliğ edildiği halde ödeme yapılması üzerine, yapılan malvarlığı araştırmaları neticesinde şirketin haczi kabil mal varlığına ulaşılamadığından uyuşmazlık konusu dönemde yönetim kurulu üyesi olan davacı adına dava konusu ödeme emirlerinin düzenlenip, tebliğ edildiğinin anlaşılmıştır.(1)

Bunun üzerine olayı yargıya yansıtan şirket ortağının açtığı davada; mahkeme tarafından verilen karar ve gerekçesi aşağıda olduğu gibidir:

YORUMLAR

  • 0 Yorum